Området

I 1898 etablerede FLSmidth ’Valby Maskinfabrik og Jernstøberi A/S’ ved Gammel Køge Landevej, der over årene blev udbygget langs Vigerslev Alle og i 1956 flyttede FLSmidths hovedkontor fra centrum af København til den nuværende adresse i Valby. Over årene bredte FLSmidth sig over et større område i Valby, afgrænset af Gl. Køge Landevej, Vigerslev Allé, Ramsingsvej og jernbanen mod syd.

Efterhånden som værksteder og produktion flyttede andre steder hen, er arealerne mod Gl. Køge Landevej solgt fra til byudvikling. Tilbage er nu et aflangt område mod Ramsingsvej fra Vigerslev Allé i nord til jernbanen i syd, hvor FLSmidth i dag har kontorer, mindre testfaciliteter og kantine fordelt på forskellige bygninger.

Det er disse faciliteter, som nu ønskes samlet i én sammenhængende campus for FLSmidth, som skal inkludere de eksisterende bygninger fra 1956 mod Vigerslev Allé. Arealet mod syd skal udvikles til et boligområde med daginstitution.

Der er tale om ca. 19.000-22.000 etagemeter til hovedsædet, mens boliger og en daginstitution vil være på i alt ca. 49.400-57.500 etagemeter.

Vigerslev Allé 77

2500 Valby

Tidsplan

September 2019 - Vinder af arkitektkonkurrencen fundet

COBE har vundet arkitektkonkurrencen for FLS Campus. Vinderforslaget bliver en del af lokalplanforslaget, der behandles i efterår/vinter 2019/20

Efterår/vinter 2019/20 - Lokalplanforslaget behandles

Lokalplanforslag for FLS Campus og boligområdet går i myndighedsproces, hvilket også inkluderer en offentlig høringsperiode på otte uger. Lokalplanen forventes vedtaget forår 2020.

Medio 2020 - Totalentreprenøren for FLS Campus findes

Totalentreprenøren for FLS Campus er fundet medio 2020, og efter en planlægningsperiode kan byggeriet starte. En mere detaljeret tidsplan vil blive præsenteret.

2020/21 - Planlægning af boligområdet starter

Når lokalplanen er godkendt begynder planlægningen af boligområdet syd for FLS Campus. Der arbejdes med løbende byggeri af boliger, der bliver klar til indflytning i etaper. Følg med her på hjemmesiden for mere info og fortællinger fra byggeriet.

Primo 2021 - Byggestart på FLS Campus

Om- og nybygning af FLS Campus starter. Følg med her på hjemmesiden for mere info og fortællinger fra byggeriet.

Vinter 2023/24 - FLS Campus færdig

FLS Campus forventes færdig og klar til indflytning for medarbejdere.

2027 - Udviklingen af hele området forventes færdig

De sidste boliger forventes færdige i 2027. Der vil være løbende indflytning i boligerne og de første boliger forventes færdige i 2023.

Læs også

Vigerslev Allé 77

Sociale medier

Share This